Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

Kontakt

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Telefon: 48 (81) 466 59 89

E-mail: info@opencity.pl/2013