Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

Slavs and Tatars

(Polska)

Kolektyw powstały w 2006 roku. Wykorzystując różnorodny język artystyczny, buy w tym szczególnie często akcje, information pills instalacje w przestrzeni publicznej oraz teksty wizualne, należący do niego artyści i badacze skupiają się na problematyce współczesnych relacji interkulturalnych, komentując je w przewrotny oraz humorystyczny sposób. Kolektyw prowadzi także działalność wydawniczą.

W realizacjach i akcjach kolektywu najważniejsze zagadnienie – a zarazem pole artystycznej kreacji – stanowi język. Za jego pomocą ujawnione zostaje zarówno usankcjonowany porządek historyczny i kulturowy, „zachodniocentryczny”, jak i dokonana zostaje jego dekonstrukcja. Zabiegi Slavs and Tatars mają często formę gier i zabaw językowych, których rezultatem są hasła umieszczane na bilboardach i plakatach, prezentowane zarówno w galeryjnych wnętrzach, jak i w przestrzeni publicznej (Nations, 2007;  Idź na Wschód! Go East!, 2009). Dopełnieniem tej strategii są towarzyszące wystawom i interwencjom publikacje, teksty i artykuły, poparte wnikliwymi badaniami o charakterze archiwalnym, historycznym, antropologicznym, społecznym i politycznym, prowadzącymi często do pokazania znanych zagadnień w nowym świetle.

Strategia artystyczna Slavs and Tatars równie często opiera się na łączeniu w jednej realizacji motywów zaczerpniętych z odległych od siebie obszarów kulturowych, często związanych z praktykami religijnymi i społecznymi Wschodu i Zachodu, Europy i Azji (PrayWay, 2012). Równie ważne jest wykorzystywanie wizualnych, zakorzenionych w kulturze popularnej stereotypów związanych z „obcością” i budowanie wokół nich długoterminowych działań lub realizacji (A Monobrow Manifesto, 2010). Slavs and Tatars poszukują również wspólnego, międzykulturowego trzonu we współczesnych zjawiskach o odmiennym historycznym kontekście, jak na przykład rewolucja, totalitaryzm, rasizm, jednocześnie dokonują ich krytycznego komentarza (79.89.09, 2011; Friendship of Nations: Polish Shiiite Showbiz, 2011; Not Moscow Not Mecca, 2012). Działania kolektywu zmierzają zatem do dowartościowywania potencjału duchowego i intelektualnego obecnego na peryferiach geopolitycznego porządku oraz do nadania autonomicznego – odmiennego od zachodniej optyki – znaczenia wydarzeniom historycznym mającym miejsce w tym obszarze.

Społeczny charakter działań kolektywu podkreślają organizowane w różnych formach – przestrzennych instalacji, spotkań, prezentacji – akcje czytania przygotowanych wcześniej tekstów. Istotnym elementem realizacji Slavs and Tatars jest kontakt z publicznością, a także umożliwienie jej wymiany doświadczeń.

Slavs and Tatars prezentowali swoje prace w wielu miejscach na całym świecie, na wystawach indywidualnych m.in. w Künstlerhaus w Stuttgarcie (2013), Museum od Modern Art w Nowym Jorku (2012), Galerii Raster w Warszawie (2012), Gdańskiej Galerii Miejskiej w Gdyni (2011), Netwerk Center for Contemporary Art w Aalst (2009). Brali również udział w wielu projektach grupowych, w tym Print/Out w Museum of Moder Art w Nowym Jorku, I decided not to save the world w Tate Modern w Londynie (2011), The Past in Foreign Country w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu (2010), Live Archive of „The Generational: Younger Than Jesus” w New Museum w Nowym Jorku (2009).

Więcej o kolektywie: http://www.slavsandtatars.com/