Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

Anna Molska

(Polska)

Urodzona w 1983 roku w Prudniku, mieszka i pracuje w Warszawie. Jedna z czołowych polskich artystek młodego pokolenia. Jej różnorodna działalność artystyczna opiera się przede wszystkim na medium filmowym. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 2008 roku obroniła dyplom w pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prowadzonej przez Grzegorza Kowalskiego. W 2011 roku otrzymała tytuł doktora na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii tej samej uczelni.

U podłoża twórczości artystki leżą poszukiwania multimedialne, akcje w przestrzeni i studia filmowe, będące ćwiczeniami wykonywanymi w ramach unikalnego, autorskiego programu interdyscyplinarnej pracowni Grzegorza Kowalskiego, tzw. „kowalni”. Molska konsekwentnie rozwinęła zdobyte doświadczenia, budując indywidualny język wypowiedzi. Medium filmowe jest w nim zarówno narzędziem rejestracji rzeczywistości, jak i autonomicznym tworzywem artystycznym, co prowadzi do wymieszania realistycznej i abstrakcyjnej konwencji obrazowania.

Pierwsze prace artystki to filmy dokumentujące zaaranżowane wcześniej akcje, nawiązujące często do historii sztuki współczesnej, zwłaszcza awangardowej, a jednocześnie diagnozujące aktualną sytuację społeczną (Tanagram, 2006-2007). Ważnym aspektem realizacji filmowych Molskiej są odniesienia historyczne, przybierające formę krytycznego komentarza współczesności (W=F*s [Praca], P=W:t [Moc], 2008) bądź też indywidualnej narracji (Tkacze, 2009). Charakterystyczne dla twórczości artystki jest wyodrębnienie tonu osobistego, problematyki egzystencjalnej przy jednoczesnej próbie uchwycenia szerszych zagadnień społecznych i artystycznych. Jej strategia formalna polega na wykorzystaniu materiału archiwalnego, tekstów historycznych czy relacji świadków wydarzeń, jednocześnie Molska nie ucieka od plastycznego organizowania kadru filmowego. Artystka często odwołuje się również do tradycji lokalnej, wierzeń i kultury ludowej, ujmując je w relacji do współczesności (Płaczki, 2010; Hekatomba, 2011).

Molska podejmuje trudne, newralgiczne zagadnienia, czyniąc to z subtelnością i ironią. Ważne miejsce w jej twórczości zajmuje tematyka feministyczna, zwykle ujmowana w odniesieniu do długofalowych procesów kulturowych oraz społecznych, uwzględniająca rozmaite punkty widzenia (Szósty kontynent, 2012).

Anna Molska jest laureatką wielu nagród, między innymi Samsung Art Master (2006, 2007), nagrody Spojrzenia przyznanej przez Deutsche Bank (2009) oraz 2. edycji Nagrody Filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w ramach której realizuje film fabularny zatytułowany Mutantki (2012). Prace artystki były prezentowane w wielu prestiżowych galeriach i muzeach na całym świecie, między innymi na indywidualnej wystawie Glasshouses w Galerii Broadway 1602 w Nowym Jorku (2012), powtórzonej w Galerii Foksal w Warszawie (2012), a także w ramach pokazów grupowych, w tym The Generational: Younger Than Jesus, New Museum w Nowym Jorku (2009), Report on Probability w Kunsthalle w Bazylei (2009), Stage and Twist. Anna Molska, Ciprian Mureşan w Tate Modern w Londynie (2012). Molska brała także udział w Biennale w Berlinie (2008).