Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

Assaf Gruber

(Izrael)

Urodzony w 1980 roku w Jerozolimie, mieszka i pracuje w Berlinie. Artysta intermedialny, tworzy obiekty, instalacje, rzeźby, aranżacje przestrzenne oraz akcje, w których często wykorzystuje zapis fotograficzny i filmowy. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Paryżu (2008) oraz Higher Institute of Fine Arts (HISK) w Gandawie (2010).

W twórczości Assafa Grubera wyraźne są wątki egzystencjalne. Dominującym tematem jest pamięć, zbiorowa oraz indywidualna. W rozbudowanych instalacjach wykorzystujących projekcje wideo emitowane na monitorach o zróżnicowanych formatach, interesują go również przedmioty gotowe, znalezione; efektem łączenia tych formuł twórczych jest wrażenie zindywidualizowania przestrzeni przy jednoczesnym odniesieniu do tematów uniwersalnych (Every Corner of the Soul, 2013). Codzienne przedmioty, nieznacznie przetworzone i umieszczone w przestrzeni galeryjnej – takie jak chociażby zasłona prysznicowa czy fragment toru – stają się niepokojące i odsłaniają nowe spektra znaczeń, sugerują także czyjąś obecność (That Would Be Telling, 2012).

Przedmioty gotowe artysta wykorzystuje również w minimalistycznych obiektach o ruchomych, podatnych za przekształcenia elementach, najczęściej wykonanych ze stali (Private Dancer, 2011; Laugh about it, cover it al lup with lies, 2011). Ważne miejsce w tych realizacjach odgrywa papier światłoczuły, dzięki któremu obiekty, podobnie jak ludzie, stają się zdolne do reakcji na otoczenie (Isomorph, 2010; Samson, 2007).
Osobne miejsce w twórczości artysty zajmują filmy; początkiem poszukiwań na tym polu była seria prac wideo stworzonych z fragmentów filmów fabularnych, utrwalających frapujące wizualnie fragmenty zapośredniczonej rzeczywistości (Study in Sculpture, 2004-2007). Gruber zrealizował także kilka filmów będących zapisem akcji, zwracających uwagę na związek człowieka z przestrzenią oraz krajobrazem, w jakim się znajduje (Avgossepère, 2009; Binding, 2012), stosował również strategię quasi-dokumentalną, rejestrując z pozoru banalną ludzką aktywność (Manu and Dougie, 2008). Prace wideo artysty odzwierciedlają kluczowy dla jego twórczości problem – gest rzeźbiarski będący wyznacznikiem terytorium zarówno w sensie topograficznym, jak i egzystencjalnym.

Assaf Gruber jest laureatem prestiżowej pierwszej nagrody Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Paryżu (2008). Artysta prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych, m.in. w Michael Jannsen Gallery w Berlinie (2013), Künstlerhaus Bethanien w Berlinie (2012), Galerie Tatjana Pieters w Gandawie (2009) oraz grupowych, w tym Victory Obsessed w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu (2013), Far Away So Close, Fichtebunker w Berlinie (2012), Thank You for Tomorrow, De Zwaarle Zaal w Gandawie (2010), a także podczas Dublin Contemporary 2011.

Więcej o artyście: http://www.assafgruber.com/index.php