Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

Mykola Rindnyi

(Ukraina)

Urodzony w 1985 roku w Charkowie, mieszka i pracuje w Charkowie. Jego twórczość obejmuje instalacje, obiekty, rzeźby oraz wideo. Jest założycielem charkowskiego kolektywu SOSka, który prowadzi niezależną galerię-laboratorium sztuki współczesnej.

Mykola Ridnyi ukończył Wydział Rzeźby na Państwowej Akademii Projektowania i Sztuki w Charkowie (2008).
Prace artysty dotyczą problematyki historycznej, politycznej i społecznej, szczególnie zaś specyficznego splotu tych czynników charakterystycznego dla postkomunistycznej Ukrainy i innych krajów byłego bloku radzieckiego. W filmach wideo śledzi ważne w okresie komunizmu zjawiska, wykorzystywane w przekazie propagandowym, takie jak pomniki, schrony, bunkry, przodownictwo pracy, kult wojska, gromadzenie jedzenia na wypadek wojny (Provisions, 2009; Monument/Platforms, 2011; Ant manufactory, 2001). Ridnyi jest jednak daleki od jednostronnej krytyki, jego prace przenika refleksja na temat sensowności zmian i ideologizacji przestrzeni publicznej oraz społecznej także poza komunistyczną rzeczywistością. Wykorzystanie poetyki dokumentalnej, sprzyjające skupieniu uwagi na indywidualnych przeżyciach uczestników projektów, sprawia, że relacje ekonomiczne i polityczne widziane są jako opresyjne niezależnie od systemu, a wydarzenia historyczne nabierają innego znaczenia niż obecne w dominującym dyskursie.

Artystę interesuje również konfrontacja doświadczeń mieszkańców byłego bloku sowieckiego z tymi, jakie są udziałem obywateli społeczeństw zachodnich, szczególnie Stanów Zjednoczonych. W tym celu Ridnyi często odwołuje się do popkultury, zwraca uwagę na zjawisko szybkiej amerykanizacji mającej miejsce we wschodniej Europie (Father’s son, 2012; Be happy, 2005). Artystę interesują również bardziej uniwersalne problemy, takie jak imigracja, komercjalizacja, biurokracja, które podejmuje nie tylko w pracach wideo, ale również w rzeźbach z trwałych materiałów umieszczanych w przestrzeniach galeryjnych i publicznych (Documents, 2009-2011; The Authorities, 2010).

Mykola Ridnyi jest laureatem prestiżowego stypendium ArtsLink (2009, 2011), był również rezydentem w Santa Fe Art Institute (2010). Prezentował swoje prace podczas wystaw indywidualnych, m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (2012), Art. Arsenal Gallery w Kijowie (2011), Santa Fe Art Institute w Santa Fe (2010), a także wystaw zbiorowych, w tym Living as form w Centre of Creative Initiatives w Moskwie (2013), Shelter w Kunstverein das weisse haus w Wiedniu (2012), Angry Birds w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2012), The Global Contemporary. Art World After 1989 w Centre for art and media w Karlsruhe (2011).

Więcej o artyście: http://www.mykolaridnyi.com/