Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

Yakov Kazdhan

(Rosja)

Urodzony w 1973 roku w Moskwie, gdzie mieszka i pracuje. Artysta intermedialny, zajmuje się przede wszystkim performance, sztuką wideo, tworzy obiekty oraz instalacje.
Ukończył Instytut Sztuki Współczesnej w Moskwie (2000) oraz Akademię Geologiczną w Moskwie. Studiował również historię sztuki, kulturoznawstwo i lingwistykę na tamtejszym Uniwersytecie Otwartym.

Ważne miejsce w twórczości Kazdhana zajmują performance z wykorzystaniem papieru, który staje się materią kreowanych przez artystę kostiumów, przewrotnie nawiązujących do świata kreatorów mody oraz do kwestii konstruowania tożsamości (Wild Swans, 2002). Artysta wykorzystuje również inne nietrwałe materiały, takie jak masło czy mydło (Forever Young, 2008; IWASHMYHANDS, 2010). Ważnym aspektem jego realizacji jest eksponowanie działania czasu, stąd często powraca do własnych lub cudzych realizacji sprzed lat, reinterpretując je, dookreślając lub uzupełniając (Dead Cat?, 2008; Ordinary Grand Stil, 2010). Zabiegi te służą komentowaniu relacji społecznych, politycznych i ekonomicznych zarówno w perspektywie lokalnej, jak i globalnej.

Kazdhan analizuje język reklamy, co widoczne jest zarówno w jego filmach wideo, jak i pracach graficznych czy obiektach, bliskich poetyce pop artu. Znaki identyfikacji wizualnej, logo popularnych marek są imitowane lub ulegają przekształceniom, stając się krytycznym komentarzem współczesnego konsumpcjonizmu, relacji ekonomicznych, również tych dotyczących środowiska artystycznego (Just Drink It, 2005; Zoo, 2006; Advertising Lullaby, 2007; Happy End, 2007).

W twórczości Kanzdhana krytyka współczesnych mechanizmów społeczno-politycznych odbywa się za pomocą licznych odniesień do tradycji artystycznej, szczególnie awangardowej (Long Live Tatlin’s Art!, 2001; Art Delivers People, 2010). Perspektywa historyczna, generowana przez nawiązania do tradycji artystycznej, zostaje uaktualniona, nabiera nowego znaczenia w odniesieniu do warunków politycznych na świecie oraz w Rosji (The Black Window Looks White Bacause of the Curtain, 2011). Artysta zwraca uwagę nie tylko na szersze procesy społeczne, ale również na proces kształtowania się jednostki w konkretnej medialnej i ekonomicznej rzeczywistości.

Yakov Kazdhan jest laureatem rosyjskiej nagrody filmowej Izolenta (2005), był również nominowany do nagrody Kandinsky’ego (2010). Artysta prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych, między innymi w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Moskwie (2006), Art-Strelka Gallery w Moskwie (2005, 2007), GMG Gallery w Moskwie (2010), Centrum Sztuki Współczesnej FUTURA w Pradze (2012), brał także udział w wielu pokazach grupowych, w tym Russian Pop-Art w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie (2005), The Great Repression w White Box Gallery w Nowym Jorku (2008), Ultra-New Materiality w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Moskwie (2009), Lesson on History w Palais de Tokyo w Paryżu (2010). Wielokrotnie uczestniczył w Biennale Sztuki Współczesnej w Moskwie.