Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

Zlatko Kopljar

(Chorwacja)

Urodzony w 1962 roku w Zenicy w Bośni i Hercegowinie, mieszka i pracuje w Zagrzebiu. Artysta intermedialny, jego twórczość obejmuje projekcje wideo, wielkoformatowe fotografie oraz działania performerskie.
Ukończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Wenecji w pracowni Carmelo Zottiego (1991).

W twórczości Kopljara dominują filmowe oraz fotograficzne zapisy performance realizowane według przygotowanego wcześniej scenariusza, będące kolejnymi elementami serii realizowanej konsekwentnie od lat 90., tzw. konstrukcji. Konstrukcyjność odnosi się nie tylko do samej metody tworzenia, ale również do charakteru relacji pomiędzy otoczeniem a odbiorcą.

Bohaterami akcji Kopljara są rozmaite osoby, najczęściej jednak sam artysta, wykonujący czynności w różnorodnych sceneriach, w przestrzeni miejskiej, w pomieszczeniach, w lesie, często z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej rekwizytów. Działania odbywają się najczęściej w nocy, co nadaje filmom oraz fotografiom Kopljara aurę tajemniczości (K7, 2001; K13, 2010; K14, 2010). Charakterystyczną cechą prac artysty jest łączenie konkretności otoczenia, podkreślanej techniczną doskonałością zapisu cyfrowego i perfekcją montażu, z niepokojącą absurdalnością rozgrywających się na jego tle zdarzeń.

W obszarze tematów, które interesują artystę znajduje się szerokie spektrum zagadnień egzystencjalnych, które pojawiały się już w pierwszych performance’ach nawiązujących do motywów biblijnych oraz szeroko pojętych tekstów kultury (Sacrifice of Isaak, 1993; Sacrifice, 1999). Uwikłanie człowieka w kontekst otoczenia, sprawia jednak, że w pracach artysty, obok intymnej nastrojowości, wyczuwalna jest również refleksja nad współczesną sytuacją społeczną i polityczną. Tym zagadnieniom artysta poświęca serie wielkoformatowych prac fotograficznych, w których klęczy przed budynkami użyteczności publicznej, ich również dotyczyły wczesne prace performerskie (Dsasfsi, 1994; K9 Compassion, 2005; K9 Compassion White House, 2005; K9 Compassion at Home, 2010). W centrum zainteresowania Kopljara jest jednak przede wszystkim kondycja współczesnego człowieka, którą przywołuje i komentuje poprzez powtarzanie zakorzenionych w kulturze gestów, symboli, znaków, wyobrażeń podlegających nieustannym modyfikacjom znaczeniowym (K11, 2007; K12, 2008; ). Ważnym elementem prac artysty jest również świadomość historyczna, którą demonstruje z subtelnością właściwą dla swojego języka artystycznego.

Zlatko Kopljar jest laureatem międzynarodowych stypendiów, w tym Franklin Furnace Grant for Performance in New York (2002), a także nagrody Fundacji Ekumenicznej Stiftung Bibel und Kultur (2011). Artysta prezentował swoje prace podczas wielu wystaw indywidualnych, między innymi w Galerii Manes w Pradze (2002), The Kitchen w Nowym Jorku (2003), Muzeum Sztuki Współczesnej w Zagrzebiu (2005), Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Rijece (2006), Galerie Isabella Czarnowsky w Berlinie (2012), brał także udział w licznych projektach międzynarodowych, w tym São Paulo Biennale (2008), International Festival of Live Art w Glasgow (2009) oraz w wystawach grupowych: Bad Joke, Riga Art Space w Rydze (2008), Political Speech in Suprematism: The Meštrović Pavilion, Slougth Foundation w Filadelfii (2009), A Pair of Left Shoes w Kunstmuseum Bochum (2009), A Vision of Central Europe. The Reality of the Lowest Rank w Brugii (2010).

Więcej o artyście: http://kopljar.net/